Beregning av masse på stang

1 meters vekt = {{ strypo_mase_res }}kg

Beregning av masse på rør

1 meters vekt = {{ vamzdzio_mase_res }}kg

Beregning av masse på ark

1 arks vekt = {{ laksto_mase_res }}kg

Beregning av masse på rektangulært rør

1 meters vekt = {{ staciakampio_vamz_res }}kg

Beregning av masse på kvadrat rør

1 meters vekt = {{ kvadratinio_vamz_res }}kg

Beregning av masse på kvadrat stang

1 meters vekt = {{ kvadratinio_str_res }}kg

Beregning av masse på sekskant stang

1 meters vekt = {{ sesekampio_str_res }}kg

Beregning av masse på L-profil

1 meters vekt = {{ lprofilio_res }}kg

Beregning av masse på band

1 meters vekt = {{ juostos_res }}kg