Waga pręta

1 metr waży = {{ strypo_mase_res }}kg

Waga rury

1 metr waży = {{ vamzdzio_mase_res }}kg

Waga arkusza

1 arkusz waży = {{ laksto_mase_res }}kg

Waga profila prostokątnego

1 metr waży = {{ staciakampio_vamz_res }}kg

Waga rury kwadratowej

1 metr waży = {{ kvadratinio_vamz_res }}kg

Obliczenia masy pręta kwadratowego

1 metr waży = {{ kvadratinio_str_res }}kg

Obliczenia masy pręta sześciokątnego

1 metr waży = {{ sesekampio_str_res }}kg

Obliczenia masy profilu L

1 metr waży = {{ lprofilio_res }}kg

Obliczenia masy taśmy

1 metr waży = {{ juostos_res }}kg